Quản lý tài chính cá nhân - clever girls

Lương 10 triệu mỗi tháng thì nên đầu tư bao nhiêu?

Chia sẻ cụ thể của mình để mọi người nắm được cách quản lý thu chi cá nhân cũng như làm sao để có thể có kế hoạch đầu tư và tiết kiệm logic hơn.

Leave a Reply